Algemene Ledenvergadering 2021

17 februari 2021


Anders dan andere jaren was de ALV van Love '70 op 15 februari 2021 digitaal via Teams, maar deze werd goed bezocht. De jaarverslagen werden toegelicht en de jubileumcommissie heeft de leden gevraagd zaterdag 10 juli 2021 vrij te houden voor het 50 + 1 jubileum.

Verder had de commissie nog een aardige verrassing: lid van het eerste uur Beppie Roos werd voorgedragen tot erelid van de vereniging. Zij heeft door de jaren heel veel voor de vereniging betekend. De voordracht werd gesteund door de twee huidige ereleden Gerrit van Meeteren en Rien van der Linde. De vergadering stemde unaniem in met de benoeming van Beppie Roos tot erelid van Love '70.

Ander agendapunt was de samenstelling van het bestuur. Suzanne Lips zal als secretaris opgevolgd worden door Alex Rijpsma. Voorzitter Gert Jan Freeke is ook afgetreden, maar voor hem is nog geen opvolging gevonden. Suzanne Lips werd vrijwilliger van het jaar.

Een agendapunt dat uitgebreid besproken werd, was baan 5. Deze baan is aan vernieuwing toe en de meeste leden hebben gestemd voor een andere ondergrond, SmashCourt. Nu zal door een aantal leden uitgezocht worden wat het meest geschikt is voor de vereniging en wat de consequenties daarvan zijn. Kortom, het was een interessante ledenvergadering in coronatijd.

Het jaarverslag 2020 kun je vinden op de Love Letters pagina

Nieuwscategorieën Verenigingsnieuws