Moderniseren Baan 5 met SmashCourt toplaag

14 maart 2021


Het hele jaar door kunnen we tennissen bij Love ‘70 dankzij onze hardcourt all-weather banen. De komende jaren zijn enkele banen toe aan groot onderhoud met als eerste baan 5. Daarom hebben we de leden gevraagd of we doorgaan met de huidige hardcourt banen óf dat we Baan 5 gaan moderniseren.

Een interessante mogelijkheid is om hardcourt banen te voorzien van een SmashCourt toplaag. Deze toplaag is van roodzandkunstgras met eigenschappen die meer spelplezier bieden en minder belastend zijn voor spieren en gewrichten.

De huidige hardcourt banen hebben een gelijkmatige balstuit, zijn snel, vragen weinig onderhoud en zijn het hele jaar bespeelbaar. Nadelen zijn iets minder spelplezier en een hogere belasting voor spieren en gewrichten vergeleken met modernere banen.

SmashCourt tennisbanen spelen comfortabel en hebben goede grip. De toplaag geeft genoeg stabiliteit en je kunt glijden om moeilijke ballen te halen. De balstuit, balsnelheid en balgedrag zijn zeer prettig. De zachtere ondergrond is minder belastend voor spieren en gewrichten.

Het onderhoud van SmashCourt banen is wel iets meer werk dan van hardcourtbanen. Zo moet er na iedere partij door de spelers een sleepnet gebruikt worden. Ook moet de baan dagelijks worden schoongehouden en de toplaag geëgaliseerd door een vrijwilliger.

Eind 2020 is een enquête gehouden onder de leden over de keuze bij groot onderhoud. Er zijn 60 reacties ontvangen. Hiervan waren 2 onthoudingen, willen 6 leden de huidige hardcourt baan behouden en zijn 52 leden voorstander van een SmashCourt toplaag.

Gezien het aantal positieve reacties in de enquête is tijdens de ALV aan de leden gevraagd te stemmen om op Baan 5 wel of niet een SmashCourt toplaag aan te laten brengen bij het groot onderhoud. Een overgrote meerderheid heeft gestemd vóór renovatie van Baan 5 met een SmashCourt toplaag.

Door nu één baan te voorzien van SmashCourt kunnen de leden zelf ervaren of de voordelen van SmashCourt in de praktijk meer spelplezier en minder blessures opleveren. Ook ervaren we dan ook of het onderhoud meevalt. Bij een positieve evaluatie kunnen we dan bij groot onderhoud in de toekomst ook besluiten de overige banen te moderniseren.

Kostenraming (bron ontvangen offertes)

  1. Optie 1 is renoveren met als ondergrond de bestaande hardcourt baan met nieuwe coating, kosten exclusief BTW €7.500.
  2. Optie 2 is het moderniseren met als ondergrond de bestaande baan met Smashcourt toplaag, kosten exclusief BTW €17.500.

Kostenraming jaarlijks/specialistisch onderhoud door leverancier incl. onderhoudsmiddelen en reservering groot onderhoud (bron blz. 63, 65 KNLTB Boekje baansoorten)

  1. Optie 1 geschatte kosten exclusief BTW €1.100 per jaar
  2. Optie 2 geschatte kosten exclusief BTW €1.500 per jaar
Vervolgstappen

Onder leiding van onze penningmeester Peter Zijderhand gaat een werkgroep de definitieve selectie maken van het type SmashCourt en de leverancier. Ook wordt bekeken hoe we het regulier onderhoud gaan organiseren. Het is de bedoeling zodra de werkgroep met een conclusie komt om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de renovatie.

Meer lezen? Zie de KNLTB documentatie: KNLTB Boekje baansoorten in beeld

Nieuwscategorieën Verenigingsnieuws