header image
 
 

Lesreglement Love ’70

 

 1. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten.
 2. Als u een les om de een of andere reden moet missen, doen wij alle moeite deze les op een ander tijdstip te laten inhalen. Een garantie kunnen wij helaas niet geven. Uitgezonderd zijn privé-lessen, mits zij 24 uur van tevoren afgebeld zijn (maximaal 2 keer).
 3. Voor lesuren die door buitengewone omstandigheden geen doorgang kunnen vinden gelden de volgende regels: Lessen die uitvallen door extreme weersomstandigheden of anderszins buiten gebruik raken van banen, worden niet ingehaald. Dit betekent echter wel dat in een cursus van 13 lessen “Tennisschool Berry Janse” zich verplicht tot het geven van 12 lessen in de genoemde periode of 12 lessen over deze periode heen.
 4. De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursisten   zullen in overleg ingehaald of gecrediteerd worden.
 5.  Afschrijving gelieve 24 uur van tevoren door te geven via persoonlijke emailadres van de leraar/lerares: “voornaam”@tsbj.nl of via telefoonnummer 079-3684206.
 6. Op onderstaande dagen wordt geen les gegeven:
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • 2e Paasdag
  • 2e Pinksterdag
 7. Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn overgemaakt op Rabobank: NL25RABO0368049809 of ING: NL84INGB00031.92.233 ten name van “Tennisschool Berry Janse”. Voor contante betaling kunt u uitsluitend tijdens de eerste cursusweek terecht bij de leraar/lerares of bij onze administratie.
 8. Afzegging van de lessen binnen 1 week voor aanvang van de cursus verplicht u tot betalen van het volledige lesgeld. U mag wel een vervanger van dezelfde speelsterkte sturen.
 9. Bij annulering van de lessen door omstandigheden buiten de schuld van de speler om  (b.v. een langdurige blessure (verklaring arts) of een plotselinge verhuizing) wordt na verrekening van de reeds verkregen lessen, over het resterende lesgeld een 50% regeling toegepast (uitsluitend bij groepslessen).
 10. Voor verzoeken betreffende restitutie e.d. kunt u uitsluitend schriftelijk terecht bij onze  administratie. Eventuele restitutie kan pas ingaan op de datum, dat het verzoek is ontvangen.
 11. Wij adviseren de beginnende tennisser gebruik te maken van onze testrackets om hierna, op  advies van de leraar, over te gaan op het aanschaffen van een tennisracket.
 12. “Tennisschool Berry Janse” stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 13. Voor vragen en/of klachten betreffende de tennislessen of andere activiteiten van “Tennisschool  Berry Janse”, kunt u terecht bij Berry Janse, tel. 079-3684206.