Communicatie

De communicatie vanuit het bestuur en de commissies naar de leden toe loopt via:

De website www.love70.net Hier kun je informatie vinden betreffende het lidmaatschap, verenigingsnieuws, verenigingsinfo, sponsors, programma’s, fotoarchief en hoe je met ons in contact kunt komen.
KNLTB.Club App Mededelingen over toernooien, competitie en intekenen voor bardiensten, via de dienstenplanner en baanreserveringen
De e-mail De activiteiten worden via e-mail aangekondigd. Het is daarom belangrijk dat je bij inschrijving je e-mailadres doorgeeft. Dit geldt ook bij wijziging van je e-mailadres. Dit kun je zelf doen via Mijn Club op deze website of doorgeven aan de ledenadministratie.
Clubblad Love Letters Dit blad wordt 1 keer per jaar uitgebracht. De redactie wordt gevoerd door Charlotte Vellenga. De kopij wordt aangeleverd door het bestuur en de leden. Ons clubblad fungeert als uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van het bestuur naar de leden met daarin de jaarverslagen van het bestuur en de commissies en de financiële begroting.
De nieuwsbrief Twee tot drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws van het bestuur. Ook kunnen de leden kopij inleveren bij Charlotte. De inhoud moet natuurlijk wel betrekking hebben op onze vereniging of de tennissport in het algemeen.
Facebookpagina Tennisvereniging Love ‘70