Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Love ’70, gevestigd te Moerkapelle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464420 en bij de KNLTB onder verenigingsnummer 72454. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wij verwerken (mogelijk) je persoonsgegevens:

a) Voor het aanmelden als lid bij onze vereniging,
b) Als je onze website Love70.net bezoekt,
c) Bij inschrijving voor een door ons georganiseerd evenement,
d) Bij contact via telefoon, e-mail, of het contactformulier op de website.

1.2. Wij verwerken daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a) Pasfoto
b) Geslacht
c) Voor- en achternaam
d) Voorletters
e) Geboortedatum
f) Adresgegevens
g) Telefoonnummer
h) E-mailadres
i) IP-adres
j) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
k) Locatiegegevens
l) Gegevens over jouw activiteiten op onze website
m) Internetbrowser en apparaat type
n) Bankrekeningnummer
o) Lidmaatschapsnummer en/of bondsnummer
p) Speelsterkte

1.3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging Love ‘70 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

1.4. Wij kunnen deze gegevens gebruiken met als doel:

a) Je in te schrijven als lid van Love ’70,
b) Je bij de tennisbond KNLTB aan te melden als lid,
c) Het afhandelen van contributie betaling,
d) Je te informeren via e-mail, nieuwsbrieven, KNLTB.Club en de website,
e) Contact met je op te nemen en te onderhouden,
f) Analyses uit te voeren over de opbouw van ons ledenbestand,
g) Onze communicatie via e-mail en website te optimaliseren,
h) De dienstverlening te verbeteren.

1.5. Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging Love ‘70 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging Love ‘70) tussen zit.

1.6. Tennisvereniging Love ‘70 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

a) KNLTB.Club,
b) mijnknltb.toernooi.nl,
c) Microsoft Office,
d) Smartermail,
e) Google Mail, Analytics, YouTube,
f) Dropbox, Flickr, Facebook.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen in je profiel. Dat doe je in Mijn Club op de website of in de KNLTB.Club App. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisvereniging Love ‘70 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

2.2. Recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar [email protected]. Tennisvereniging Love ‘70 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tennisvereniging Love ‘70 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3. Je kunt contact opnemen met het secretariaat van Love ’70 voor:

a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken,
b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
c) Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken,
d) Correctie, beperking, wissen of overdracht van je gegevens,
e) Bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door Tennisvereniging Love ‘70.

3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via [email protected].

4. DERDEN

4.1. Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisvereniging Love ‘70 deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

4.2. Wij verstrekken je gegevens aan de volgende derden:

a) Tennisbond KNLTB
b) Lisa Tennis B.V. de ontwikkelaar en provider van KNLTB.Club

Deze derden gebruiken de gegevens zoals omschreven in hun privacy verklaringen:

a) Privacyverklaring Tennisbond KNLTB
b) Privacyverklaring Lisa Tennis B.V.

Op een alleen voor leden toegankelijk deel van de website en in de KNLTB.Club App kunnen leden de ledenlijst (met een deel van de persoonsgegevens) van onze vereniging raadplegen. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld om leden met elkaar in contact te brengen. Leden kunnen het delen van telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto via hun profiel instellen.
Voor het inschrijven voor tennislessen verwijzen wij leden en belangstellenden via onze website naar de website van Tennisschool Berry Janse.

5. FOTO'S EN BEELDMATERIAAL

5.1. Wij kunnen foto’s en/of video’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan toernooien en activiteiten op onze vereniging publiceren op onze website en op sociale media, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

5.2. Binnen en buiten het clubhuis zijn voor beveiliging camera’s geïnstalleerd.

6. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

6.1. Tennisvereniging Love ‘70 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tennisvereniging Love ‘70 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6.2. Links naar en van andere websites

Onze website biedt links naar externe websites, aanbieders en sponsors. Love ’70 is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Love’70.

6.3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen onze website berusten bij Love ’70, KNLTB.Club of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Love ’70. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Love ’70.

7. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Tennisvereniging Love ‘70 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Love ’70 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Indien Love ’70 een belangrijke wijziging doorvoert, dan zullen wij dit kenbaar maken via onze website, per e-mail of in de nieuwsbrief.

Deze Privacy- en cookieverklaring is ook beschikbaar om te downloaden als PDF via deze link.

 

© Love ’70 Versie 26 Oktober 2020