Baanreglement

Alle leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas mogen gebruik maken van de tennisbanen. Dit moet gebeuren volgens de regels van het afschrijfsysteem. Het afschrijfsysteem is het gehele jaar van kracht. Er mag door 2, 3 of 4 personen worden afgehangen.

Afhangen moet op het afhangbord dat op de muur bij de voordeur is bevestigd. Je hoeft je kaart alleen maar op het eerstvolgende begintijdstip onder de strip te klemmen. Er kan dan 45 minuten ongestoord gespeeld worden. Zijn alle banen vol dan kan de spelerspas op de baan worden bij gehangen die het eerste vrijkomt.

Draag tijdens het spelen altijd hiervoor bedoeld schoeisel. Op de banen mag niet gevoetbald worden.

Leden mogen maximaal 5x per jaar een niet-lid introduceren. Men moet dan een introductiekaartje kopen in de kantine. Dit kost € 7,– per keer per persoon. Indien de kantine is gesloten dient dit bij één van de bestuursleden te worden betaald of in de hiervoor bestemde brievenbus gedaan te worden.

Niet-leden mogen maar 5x per seizoen worden geïntroduceerd en nooit zonder introductie van een lid spelen.

Jeugdleden hebben tot 18.00 uur dezelfde rechten als seniorleden. Na 18.00 uur geldt dat alleen nog voor de jeugdbaan (baan 4). Op alle andere banen mogen ze dan direct worden afgeschreven, men hoeft dan niet 3 kwartier te wachten.

Op de herenavond(dinsdag) en de damesavond(donderdag) worden 3 banen gereserveerd om met elkaar te dubbelen. Er hoeft dan niet te worden afgehangen. Men moet het pasje uiteraard wel altijd bij zich hebben. Bij toernooien mogen nooit meer dan 4 banen worden gereserveerd.

Tennistraining geschiedt op de daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen baan.

Het volledige baanreglement lees je hier.