header image
 
 

Onderhoud park

Onderhoud park

Voor het onderhoud van de kantine en het park is de Technische Commissie verantwoordelijk. Rien van der Linde vervult deze taak voorlopig. De leden van deze commissie zijn op vooraf vastgestelde zaterdagmorgen op het park te vinden. Meewerken met de technische commissie gaat ook op geheel vrijwillige basis.
Uiteraard kunnen zij ook hulp gebruiken. Via de mail wordt af en toe een oproep gedaan om mee te doen aan een ‘klussendag’. Heb je groene vingers? Doe dan eens mee aan zo’n dag, er is altijd wat lekkers bij de koffie.