header image
 
 

Lidmaatschap

Als u een actuele ledenlijst wilt hebben, neem dan contact op met
Anja Tepper, Dorpsstraat 2b, 079-593 24 15.

In onderstaand schema is te zien wat je verschuldigd bent voor het jaar 2019.

Lidmaatschap Contributie 2020 Toelichting
Senior  € 155,00  
Senioren schoolgaand  € 100,00 (op vertoon van studentenkaart, kopie in te leveren bij Anja Tepper)
Juniorleden 13 t/m 17 jaar  € 75,00  
Juniorleden t/m 12 jaar  € 25,00  
Afkoop bardienst  € 25,00 Afkoopbedrag voor 2 bardiensten

 Voor elk 3e lid van een gezin geldt een korting van € 6,80

 Mocht je de bardiensten in 2020 willen afkopen? Dan graag het contributiebedrag verhogen met 25 euro voor 2 bardiensten.

Meer informatie vindt u op het inschrijfformulier. Rekeningnummer Love ’70 : NL03RABO0375010149