header image
 
 

Contributie

In onderstaand schema is te zien wat je verschuldigd bent voor het jaar 2020.

Lidmaatschap Contributie 2020 Toelichting
Senior  € 155,00  
Senioren schoolgaand  € 100,00 (op vertoon van studentenkaart, kopie in te leveren bij Anja Tepper)
Juniorleden t/m 17 jaar  € 75,00  
Juniorleden t/m 9 jaar  € 25,00  
Afkoop bardienst  € 25,00 Afkoopbedrag voor 2 bardiensten

 Voor elk 3e lid van een gezin geldt een korting van € 6,80

 Mocht je de bardiensten in 2020 willen afkopen? Dan graag het contributiebedrag verhogen met 25 euro voor 2 bardiensten.
Het bankrekeningnummer Love ’70: NL03RABO037 50 10 149

Het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet voor 1 april betaald worden.

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december bij Anja Tepper.