Technische commissie

De technische commissie zorgt voor het onderhoud van de banen, het tennispark en de sportkantine.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • onderhoud banen en verlichting
  • maaien van het gras
  • onkruidvrij houden van het tennispark
  • bijhouden van de beplanting
  • onderhoudswerkzaamheden kantine